vi anlägger morgondagens skogar

markberedning

För säkrare etablering. Markberedning ger ett bra snytbaggeskydd, ökar vattentillgången för plantan, minskar ogräskonkurrensen och gör det lättare att hitta plantorna då man skall skydda dem mot snytbagge och vilt.

viltreppellenter

För att skydda toppskotten mot betning utför vi även behandling i fält.

plantering

Är vår affärsidé. Vi åtar oss att föryngra ditt hygge. Vi har tillgång till alla trädslag som kan vara av intresse. Vi lämnar garanti på våra planteringar.

hägn

För att skydda hybridasp, tall eller ädellövsplanteringar (bidragsberättigat) kan det finnas behov av att hägna. Vi sätter upp stängsel enligt Skogsstyrelsens normer.

skydd mot snytbagge

Behandling i samband med plantering och efterbehandling i fält är exempel på tjänster vi utför.

Exempel på plantpriser 2024(exkl. moms)

Detta är endast ett urval av de plantor som finns att tillgå. Hör gärna av er om ni har behov av andra plantor eller större planteringsprojekt inklusive hägn.

Barrotsplantor

Trädslag Storlek(cm) Ålder Proveniens Pris kr/st vid köp av 1000 - 10 000 10 000 - 50 000
Gran
25 - 50
3 år
Vitrysk plantage gen. 2
3,95
3,65
Gran
25 - 50
3 år
Ekebo plus
4,30
4,00
Gran
30 - 60
3 år
Ekebo plus
4,50
4,20
Sitkagran
30 - 60
3 år
Dansk plantage
6,00
5,70
Hybridlärk
30 - 60
2 år
Dansk plantage
8,70
8,30
Poppel
40+
S + 1 år
Op42 Ekebo
9,90
8,90
Björk
30 - 60
1 år
Mosemark
6,00
5,70
Douglas
20-40
plug+1
Tysk, Harsefeld
7,90
6,90

Täckrotsplantor

Trädslag Planttyp Storlek(cm) Ålder Proveniens Pris kr/st vid köp av 1000 - 10 000 10 000 - 50 000
Gran
Starpot 120
25 - 45
2 år
Ekebo elit
4,65
4,35
Gran
Starpot 90
25 - 40
2 år
Vitrysk plantage gen. 2
4,10
3,80
Tall
Starpot 90
20 - 25
1 år
Gotthardsberg
4,10
3,80
Björk
Starpot 120
30+
1 år
Ekebo 5
8,90
8,50
Hybridasp
Täckrot
40 - 80
S + 1 år
Ekebo
13,60
12,10
Skogsek
Täckrot
20 - 40
Svensk
9,90
9,60

Skyddsbehandling mot snytbagge (kr/pl)

Planta Mekaniskt
Barrot
1,60
Täckrot
1,24

Next Forest AB startades år 2000 och har som affärsidé att utföra alla former av skogsvårdsarbete med tonvikt på plantering. Vi skickar frö/sticklingar av bästa härkomst och förädlingsgrad till Europas bästa odlare. De färdiga plantorna tar vi hem till vårt kyl/fryslager i Hässleholm. På så sätt har vi tillgång till alla typer av plantor som krävs för olika marktyper och klimatlägen i södra Sverige.

Personalen är direktanställd av Next Forest AB och utgörs till stor del av återkommande säsongspersonal. En viktig del för oss är utbildning av personalen, dels genom kurser inom ramarna för kraven i certifieringen, dels den interna mer fältanpassade utbildningen som sker i det dagliga arbetet.

Vi samarbetar med Skogforsk www.skogforsk.se för att försäkra oss om det senaste och bästa plantmaterialet.
Vi är certifierade enligt PEFC entreprenörscertifiering.

Johannes Pålsson

Lager

Kontor